Sessinghauser Hammer

SauerlandRadring / Toubiz POI / Sessinghauser Hammer
Zustand des Hammers 1993 (Nordflügel)
Historische Aufnahme des Sessinghauser Hammers 1900