St. Patrokli Dom

SauerlandRadring / Toubiz POI / St. Patrokli Dom
Orte Soest St.-patrokli-dom Dom_22
Orte Soest St.-patrokli-dom Dom_33
Orte Soest St.-patrokli-dom Dom_09