Fledermaustunnel gesloten

van eind oktober tot begin april

SauerlandRadring / Tourplanning / Actuele route-informatie / Fledermaustunnel gesloten

De "Fledermaustunnel" als onderdeel van de SauerlandRadring en Ruhr-Sieg fietsroute tussen Finnentrop-Fehrenbracht en Eslohe wordt jaarlijks eind oktober afgesloten.

Mit den Rad durch den Fledermaustunnel bei Kückelheim

Daarna kunnen de dieren waar de Kückelheimtunnel zijn naam aan te danken heeft, weer de 689 meter lange buis in om er vijf maanden lang ongestoord te overwinteren.
Uiterlijk in het eerste weekend van april kan het nieuwe fietsseizoen weer beginnen. Als het klimaat gunstig is, is een eerdere opening ook mogelijk. We zullen je tijdig informeren over de exacte datum.

Voor fietsers die de SauerlandRadring of de Ruhr-Sieg-Radweg op de route Finnentrop - Eslohe ook in de winter willen rijden, is er een winteromleiding van Finnentrop via Schliprüthen, Obersalwey, Niedersalwey naar Eslohe of omgekeerd van Eslohe via Niedersalwey, Obersalwey, Schliprüthen naar Fehrenbracht bewegwijzerd als onderdeel van het landelijke fietspadennetwerk.

De SauerlandRadring kan daarom ook worden gefietst via deze - zij het topografisch zwaardere - alternatieve route als de tunnel gesloten is. Volg hiervoor het knooppuntensysteem met de volgorde 42-54-55 vanuit Eslohe of 55-54-42 vanuit Finnentrop.

Een overzicht van de rondweg vind je hier: