Fledermaustunnel geschlossen

von Ende Oktober bis Anfang April

LET OP:

Na de grote brand op het fabrieksterrein stroomopwaarts in Fehrenbracht zijn nog verdere veiligheidsmaatregelen nodig. Het fietspad van Fehrenbracht naar de tunnel kan nog niet worden heropend. De tunnel is daarom ook nog steeds gesloten.

De Fledermaustunnel gaat uiterlijk op 22/04/2024 open.

De "Fledermaustunnel" als onderdeel van de SauerlandRadring en de Ruhr Ruhr-Radweg tussen Fehrenbracht en Eslohe wordt elk jaar eind oktober gesloten.

Mit den Rad durch den Fledermaustunnel bei Kückelheim

Daarna kunnen de dieren waar de Kückelheimtunnel zijn naam aan te danken heeft weer de 689 meter lange buis in om er vijf maanden lang ongestoord te overwinteren.
Uiterlijk in het eerste weekend van april kan het nieuwe fietsseizoen weer beginnen. Als de weersomstandigheden gunstig zijn, is een eerdere opening ook mogelijk. De Fledermaustunnel gaat naar verwachting uiterlijk op 22 april 2024 open.

Voor fietsers die in de winter de SauerlandRadring of het Ruhr-Sieg fietspad op de route Finnentrop - Eslohe willen fietsen, is een winteromleiding van Finnentrop via Schliprüthen, Obersalwey, Niedersalwey naar Eslohe of omgekeerd van Eslohe via Niedersalwey, Obersalwey, Schliprüthen naar Fehrenbracht bewegwijzerd als onderdeel van het landelijke fietspadennetwerk.

De SauerlandRadring kan daarom ook worden gefietst via deze - zij het topografisch meer uitdagende - alternatieve route als de tunnel gesloten is. Volg hiervoor het knooppuntensysteem met de volgorde 42-54-55 vanuit de richting Eslohe of 55-54-42 vanuit de richting Finnentrop.

Een overzicht van de rondweg vind je hier: